aex88交易所

招标采购 181-6786-0357  
售后安装 400-0991-536​

产品咨询 0991-4692550
                181-6786-0357
alpex-duo 卡压式管件
alpex-duo 卡压式管件
产品类型: /
安装高度: /
产品详情

关于产品


  • 采用高性能PPSU塑料制成

  • 适用于螺纹连接器和分集水器的抗脱锌黄铜管件

  • O形圈 - 确保永久性防漏压接连接

  • 带导槽不锈钢套管

  • 监控孔随时检查安装过程